Theo bạn chạy hay đi trong mưa thì ít bị ướt hơn?

Đang đi trên đường bất chợt gặp một trận mưa, lúc này bạn quyết định chạy hay đi bộ, hẳn nhiều người sẽ chọn phương án là chạy vì vàng nhanh càng ít bị ướt, tuy nhiên điều này sẽ không đơn giản chỉ là vậy.

Thí nghiệm vui chứng minh chạy hay đi trong mưa thì ít bị ướt hơn?
ảnh minh họa

 

2 video ngắn dưới đây sẽ giải thích cho chúng ta tại sao:

Có thể bạn muốn xem:   Để trở thành tỷ phú, DONALD TRUMP đã làm điều đó như thế nào?

Giải thích theo góc độ lí thuyết.

Thử nghiệm thực tế của Mythbusters.