Ý tưởng mới: GreenZoom – Mô hình hoạt động mới của thanh niên

Ymoi.vn xin giới thiệu 1 ý tưởng mới rất độc đáo:

Ý tưởng mới: GreenZoom - Mô hình hoạt động mới của thanh niên
Ý tưởng mới: GreenZoom – Mô hình hoạt động mới của thanh niên

GreenZoom là một nhóm các bạn trẻ được thành lập từ tháng 6 năm 2005 hoạt động trong các lĩnh vực văn hoá, môi trường và nghệ thuật cộng đồng. Với tinh thần “Chia sẻ và sáng tạo”, GreenZoom luôn tìm tòi những cách tiếp cận mới để giải quyết các vấn đề phát triển.

Mục đích hoạt động của GreenZoom là tạo cơ hội sinh hoạt, học tập, giải trí  lành mạnh cho thanh niên; khuyến khích sự tham gia chủ động của thanh niên đối với các vấn đề chung mà xã hội đang phải đối mặt; phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên trong mọi hoạt động; và xây dựng một cộng đồng các bạn trẻ sáng tạo, trí thức và sống có trách nhiệm, đóng góp nhiệt tình cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội.

Có thể bạn muốn xem:   Anh Nghiêm Xuân Hùng - Ông chủ 8x đam mê nuôi lợn khép kín

Hiện nay GreenZoom đang tiến hành 1 số dự án nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên và dự án về an toàn giao thông.

Ymoi.vn – ý tưởng mới

Có thể bạn muốn xem: Ý tưởng mới