4 thần đồng Việt được phát hiện trong năm 2014

Tuệ Nhi 16 tháng tuổi đã nói được 4 thứ tiếng, Phan Đăng Nhật Minh 18 tuổi biết đọc, biết viết nay đã trở thành quán quân cuộc thi trí tuệ… là những thần đồng nổi trội trong năm.

4 thần đồng Việt được phát hiện trong năm 2014