Hình ảnh này được chụp từ máy EOS 600D

Mời mọi người đánh giá xem máy EOS 600D này thế nào nhé:

51e11ff3_2a9b3cee_9037_204299103052901_1841876367_n.jpg
51e11ff5_64378e97_421647_203454686470676_890940484_n.jpg
51e11ff7_3ccf10ae_947102_562360143814124_1666718488_n_resize.jpg
51e11ff8_27150727_1004720_206101096206035_1670255050_n.jpg
51e11ffc_759a3449_1016609_203133339836144_2133679482_n.jpg
51e11ffd_692f4497_1017494_10151707916589573_708840904_n.jpg
51f89bd4_131fd9a8_969905_410589032393878_1154241121_n_resize.jpg
51f89bda_6eb223e0_1003680_409357272517054_251422048_n_resize.jpg
51f89bd5_4bbf21a9_998712_410341835751931_1480887947_n.jpg
51f89bd7_02d250eb_1001658_410341839085264_20781031_n.jpg
51f89bd9_6d33b58e_1003315_409379372514844_1924126768_n.jpg
51f89bde_7a150c2b_1045219_409379379181510_115481508_n.jpg
51f89bd1_7c808641_21384_409447132508068_1606874646_n_resize.jpg1371581660-2.jpg

1371581660-3.jpg
Đây là những hình ảnh đầy “lột xác” của Yến Nhi từ trước đến nay
1371581660-4.jpg
1371581660-5.jpg
1371581660-7.jpg
Bộ hình được xem như một cách để hâm nóng tên tuổi của nữ ca sĩ
1371581660-8.jpg
1371581660-9.jpg
Cô cũng chứng minh mình chưa từng thẩm mỹ, ngoài việc niềng răng cô chưa trải qua lần phẫu thuật nào
1371581660-10.jpg
1371581660-11.jpg
51b040d2_37117b44_165465_527349847303817_111267631_n.jpg
51b040d4_4016b540_389010_533392443366224_833900280_n.jpg
51b040d5_7099d55a_420110_545371995501602_998240570_n.jpg
51b040d6_1e82e02e_421195_550027138369421_834741894_n.jpg
51b040d7_52b1c433_425332_547180615320740_29281608_n.jpg
51b040d9_7fed84e1_558818_530611276977674_1574750486_n.jpg65138ad57_2701ce61__mg_4077-copy.jpg

85138ad58_2548e370__mg_4125-copy.jpg
65138ad5b_01db7355__mg_4166-copy.jpg
55138ad5c_0ea02861__mg_4251-copy.jpg
55138ad61_4d4f6404__mg_4326-copy.jpg
25138adf0_1d978b83__mg_4363-copy.jpg
45138ae5f_7980e112__mg_4139.jpg
15138af82_40a5c929__mg_4378.jpg