“Ma nữ” Mai Davika khoe sắc lộng lẫy, kiêu kỳ trên tạp chí

Nhan sắc lộng lẫy, kiêu kỳ pha chút buồn man mác của mai davika trên tạp chí Kwanruen khiến ai cũng phải xao lòng

Vẻ kiêu kỳ và đầy cuốn hút của ma nữ mai davika - 1

Vẻ kiêu kỳ và đầy cuốn hút của ma nữ mai davika - 2

Vẻ kiêu kỳ và đầy cuốn hút của ma nữ mai davika - 3

Vẻ kiêu kỳ và đầy cuốn hút của ma nữ mai davika - 4

Vẻ kiêu kỳ và đầy cuốn hút của ma nữ mai davika - 5

Vẻ kiêu kỳ và đầy cuốn hút của ma nữ mai davika - 6

Vẻ kiêu kỳ và đầy cuốn hút của ma nữ mai davika - 7

Vẻ kiêu kỳ và đầy cuốn hút của ma nữ mai davika - 8

Vẻ kiêu kỳ và đầy cuốn hút của ma nữ mai davika - 9

Vẻ kiêu kỳ và đầy cuốn hút của ma nữ mai davika - 10

Vẻ kiêu kỳ và đầy cuốn hút của ma nữ mai davika - 11

Vẻ kiêu kỳ và đầy cuốn hút của ma nữ mai davika - 12

Vẻ kiêu kỳ và đầy cuốn hút của ma nữ mai davika - 13

Vẻ kiêu kỳ và đầy cuốn hút của ma nữ mai davika - 14

Theo Tinhotnhat.com