Bia và cà phê tác động tới não như thế nào

Bạn có biết uống bia tốt nhất khi muốn tìm ý tưởng mới, và cà phê tốt nhất khi bạn muốn thực hiện ý tưởng đó. Thông tin dưới đây sẽ cho bạn biết tác động cụ thể của bia và cà phê tới bộ não.
ytuongsuckhoe
ytuongsuckhoe2
ytuongsuckhoe3
Lan Lan (Theo Ilovecoffee.jp)