Khoảnh khắc chỉ có ở mùa thu.

Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên và đất trời vào mùa thu, mùa vốn được coi là lộng lẫy và khiến lòng người vấn vương đến lạ kỳ.
1a-5494-1380851384.jpg
2a-9644-1380851384.jpg
3-5679-1380851385.jpg
4a-3913-1380851385.jpg
5-1598-1380851386.jpg
6-7006-1380851386.jpg
7-6791-1380851386.jpg
8-9380-1380851387.jpg
9-8901-1380851387.jpg
10-7200-1380851387.jpg
11-4111-1380851388.jpg

12-6933-1380851388.jpg

Những khoảnh khắc chỉ có ở mùa thu

13_1380851339.jpg
14_1380851339.jpg
15_1380851339.jpg
16a.jpg
17a_1380851345.jpg
18a.jpg
19a.jpg
20a.jpg
21a.jpg
22a.jpg
23.jpg
24_1380851345.jpg