Những con số về sex

October 30, 2014 Hot News 0

Độ tuổi trung bình quan hệ tình dục lần đầu là 17,3 và mỗi người trưởng thành làm ‘chuyện ấy’ khoảng 103 lần mỗi năm. […]