No Picture

Chỗ nào nóng nhất

March 9, 2015 tanman 0

Ba ông khách du lịch ngồi nói khoác với nhau. Ông thứ nhất: “Ở nước tôi, thời tiết nóng tới mức người vừa toát mồ […]