Robot bọ que 6 chân

December 29, 2014 Ý Mới 0

Các nhà khoa học Đức chế tạo thành công robot 6 chân lấy cảm hứng từ con bọ que, có khả năng di chuyển trên […]