Thơ vui: Vợ nghén

May 15, 2014 Ý Mới 0

Nếu ông chồng nào cũng như thế này, không bao lâu nữa sẽ tuyệt chủng những lời than thở của các bà vợ. Sáng tạo […]