Robot bay chuyên giao hàng

February 9, 2015 Ý Mới 0

Một tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm hình thức vận chuyển hàng hóa cho khách hàng bằng phương tiện […]