Ảnh động bá đạo

Múa cổ động theo kiểu cua; lau nước mắt bằng tiền kiểu nhà giàu…

Troll người được phỏng vấn theo kiểu& ác

Được phỏng vấn theo kiểu… ác.

Mèo gọi đồ ăn theo kiểu ông chủ.

Mèo nhấn chuông gọi đồ ăn.

Múa cổ động cực kỳ chuyên nghiệp theo kiểu... cua.

Múa cổ động cực kỳ chuyên nghiệp theo kiểu… cua.

Hút thuốc theo kiểu& rất tỉnh.

Hút thuốc rất tỉnh.

Lau nước mắt theo kiểu... người giàu.

Lau nước mắt kiểu nhà giàu.

Chui qua khe cửa hẹp theo kiểu mập.

Cách chui qua khe cửa hẹp.

Trang Xù (Sưu tầm)