Ảnh vui: Đến cá sấu còn sợ chị em

Không chỉ riêng gì cánh mày râu mà ngay cả cá sấu cũng ngán chị em lắm chứ.