Phát hiện loài Cóc mày botsfordi mới ở Fansipan

Giới khoa học vừa phát hiện loài cóc ở độ cao khoảng 2.800 gần đỉnh Fansipan, đỉnh cao nhất Đông Dương.

Cóc mày botsfordi  - Leptolalax botsfordi - Ảnh: Jodi Rowley

Cóc mày botsfordi. Ảnh: Jodi Rowley/Vncreatures

Trong quá trình khảo sát ở Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai, các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Bảo tàng Australia đã tìm thấy loài cóc mới thuộc giống Leptolalax. Tên của chúng là Cóc mày botsford (Leptolalax botsfordi), đặt theo tên của nhà khoa học Christopher Botsford nhằm vinh danh những đóng góp của ông trong nghiên cứu bảo tồn bò sát lưỡng cư và xây dựng năng lực khoa học ở châu Á. Đây cũng là loài có độ cao phân bố cao nhất trong các loài thuộc giống này cho đến nay.

Có thể bạn muốn xem:   Thằn lằn sinh đôi dính liền

Theo website Sinh vật rừng (Vncreatures), mặt trên thân của Leptolalax botsfordi có màu mâu đỏ đậm, mặt bụng lốm đốm trắng; con đực có chiều dài thân khoảng 29,1-32,6 mm, con cái 30-31,8 mm; không có các đốm đen bên sườn; nếp da bên các ngón chân yếu.

Các nhà khoa học cảnh báo, hoạt động du lịch mạnh và chất thải từ du khách bỏ lại trong quá trình chinh phục nóc nhà Đông Dương có thể trở thành mối đe dọa cho sinh vật.

Tân Trung